• 1

Lagerfaciliteter

Læs lidt om vores lagerfaciliteter herunder

Lager
Vi kan tilbyde lagerfaciliteter i lukkede haller til maskiner og produkter i kortere eller længere tid. Der kan også være tale om en kombination, hvor vi står for distribution af lagervarer.

Vi har både er både kolde og opvarmede lokaler. Ved aflæsning stiller vi trucks til rådighed.